Kwaliteitshandboek  
 
Niets is zo belangrijk als een goede gezondheid. Onze patiënten verdienen dan ook een kwaliteitsvolle dienstverlening. Vandaag de dag volstaat het niet langer te beweren dat we kwaliteit afleveren, we moeten het ook zwart op wit kunnen aantonen. Deze website wil een hulp zijn bij de aanmaak van het kwaliteitshandboek voor uw apotheek. Het is een ‘generiek’ model dat voor elke apotheek ingevuld kan worden naar de eigen specifieke situatie.

"Beschrijf hoe je moet werken, en werk dan zoals je beschreven hebt", is de basisidee achter elk kwaliteitssysteem.

De Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische Praktijken (Bijlage I van het KB 2009 houdende onderrichtingen voor apothekers) omvat de principes en richtsnoeren voor de verschillende activiteiten in de apotheek. Een aantal van deze principes behoren reeds lang tot de standaard praktijkvoering, omdat ze reeds wettelijk verplicht waren, of omdat het common sense is. Bijvoorbeeld het opnemen in een register van de gebruikte grondstoffen in de apotheek (wettelijk verplicht), of nog het reinigen van glaswerk na gebruik (nogal logisch). Het moge duidelijk zijn dat het zeker niet de bedoeling is om deze goede gewoontes te veranderen! Andere principes vanuit de Gids worden in meer of mindere mate toegepast zonder dat dit duidelijk neergeschreven staat (bijvoorbeeld de taakverdeling en het overleg binnen het apotheekteam).

Het kwaliteitshandboek is de praktische vertaling van de Gids voor de Goede Officinale Farmaceutische Praktijken ten einde in alle apotheken een optimale kwaliteit na te streven en de handhaving hiervan te kunnen aantonen en indien nodig te verbeteren. Het is het geheel van afspraken, werkinstructies, procedures, protocollen en verslagen met betrekking tot het hele apotheekgebeuren gaande van personeelsbeleid, apotheekuitrusting tot en met de aflevering van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere.

MyQualityAssistant is het generiek model dat eens ingevuld het kwaliteitshandboek is van UW apotheek.

Meer informatie over de opzet, de werking en het gebruik van de website, vindt u onder de knop "Gebruiksgids".


Frequently Asked Questions

Klik hier om de veelgestelde vragen over het kwaliteitshandboek en MyQualityAssistant te raadplegen.


Privacystatement